Stiftelsen Josephinahemmet
Vill ge äldre katoliker ett värdigt boende i en hemlik miljö
Stiftelsen Josephinahemmet
Vill ge en god, personlig och respektfull omvårdnad
Stiftelsen Josephinahemmet
Vill förmedla trygghet, värme och omsorg

VÄLKOMMEN TILL JOSEPHINAHEMMET!

 

– Äldreomsorg i katolsk miljö sedan 1873 –

Josephinahemmet är ett äldreboende med en kombination av förstklassigt boende och professionell hemtjänst för katolska trosbekännare.

Hemtjänsten erbjuds även kunder i närområdet, som inte bor på Josephinahemmet, oavsett religionstillhörighet.

Med vår långa tradition inom äldreomsorg står vi för en hög kompetens och ett kärleksfullt bemötande utifrån en kristen värdegrund.

Vi vill:

  ge äldre katoliker ett värdigt boende i en hemlik miljö

  ge en god, personlig och respektfull omvårdnad

  förmedla trygghet, värme och omsorg

 

 

Information till anhöriga / närstående gällande Covid -19

Stiftelsen Josephinahemmet följer myndigheternas riktlinjer avseende det nya Coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som mycket hög.

 

Just nu råder det besöksförbud på Josephinahemmet p.g.a. Corona-smittrisk!

I nödfall var god kontakta t.f. verksamhetschef Rosemarie Rivera för hänvisning.

Tack för att ni förstår situationen och följer våra råd!

Vi kan inte skydda våra boende utan er hjälp.

 

Ta gärna kontakt med styrelsen eller t.f. verksamhetschef Rosemarie Rivera

om du har frågor angående er anhörig/närstående.

 

 

Anställda är också uppmanade att vid minsta symptom inte komma till Josephinahemmet.

De som har besökt riskområden ska inte heller arbeta. Istället håller man sig hemma

och ringer 1177 för rådgivning.

All personal har genomgått webutbildning i basala hygienrutiner på Hälso- och

sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms län under januari i år.

Vi försöker förstärka insatserna för att klara såväl bemanning som materialförsörjning.

 

Följ aktuell information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rekommendationer

Undvik att bli smittad och att smitta andra

 

Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag.

De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål

och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering

och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet

till handtvätt.  

 

Hosta och nys i armvecket! När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller

smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du

smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.   

 

Stanna hemma när du är sjuk! Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du

att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

 

 

Senast ändrat 14 maj 2020