Josephinahemmets hemtjänst utgår ifrån det katolska seniorboendet i Blackeberg och erbjuder service- och omvårdnadstjänster för kunder i den egna fastigheten och dess närområde. Med sin långa tradition inom äldreomsorgen står Josephinahemmet för hög kompetens och kärleksfullt bemötande utifrån en kristen värdegrund. Vi är väldigt unika i vårt slag då den katolska tron sätter sin prägel på mycket i vår verksamhet.

Hemmet är vackert beläget i västra Stockholm, nära till service och kommunikationer. Josephinahemmet omges av en trädgård som ger stora möjligheter för utevistelse. I närheten finns också promenadvägar och parker.

Josephinahemmet drivs utan vinstsyfte och är medlem i FAMNA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stiftelsen Josephinahemmet | Drachmannsg. 2, 168 49 Bromma | tfn 08-37 29 45 | info@josephinahemmet.se