Josephinahemmets hemtjänst

 

Josephinahemmets hemtjänst ingår i Stockholms stads valfrihetssystem. Vår hemtjänst erbjuds de boende på Josephinahemmets seniorboende för katoliker. Vi erbjuder även vår hemtjänst till boende i Josephinahemmets närområde Blackeberg, Hässelby och Vällingby oavsett religionstillhörighet. Med vår långa tradition inom äldreomsorg står vi för hög kompetens och kärleksfullt bemötande utifrån en kristen värdegrund.

 

Service

Hos oss får du de service- och omvårdnadsinsatser som du fått beviljade enligt ditt biståndsbeslut. Det kan vara vara städning, matinköp, hjälp med tvätt eller promenader. Du kan även få vissa sjukvårdsinsatser som vårdcentralen delegerat till oss. Till exempel medicinintag eller såromläggning. Vi kan också förmedla kontakt med frisör och fotvårdare.

Du är välkommen att köpa matkuponger eller abonnemang för att äta i vår matsal på Josephinahemmet. Du kan också välja att få matlådor hem till dig, antingen på egen bekostnad eller via ditt biståndsbeslut. Självklart kan du få specialkost ifall du behöver det. Vi kan också hjälpa dig med matlagning av enklare slag hemma hos dig. Det beror på hur mycket tid du fått beviljad i ditt biståndsbeslut.

 

Personal

Som kund hos oss, möts du alltid av personal som bär ett väl synligt ID-kort och som har Josephinahemmets arbetsklädsel. Eftersom vi arbetar i små arbetsgrupper kan vi erbjuda dig både kontinuitet och trygghet. Vår personal talar, förutom svenska, även engelska, polska, spanska, tigrinja och tyska.

Allt arbete utförs av vår egen personal. Hos oss jobbar vårdbiträden, undersköterskor och lokalvårdare. Vi har egna vikarier som kommer till dig om ordinarie personal är sjuk eller har semester. De Elisabethsystrar som idag bor i och är verksamma vid hemmet, ingår i den ordinarie personalstyrkan och har samma arbetsvillkor som övriga anställda.

Alla medarbetare har gått en obligatorisk utbildning i vårdhygien och har en individuell kompetensutvecklingsplan. Personalen får kompetenshöjande utbildningar, tre till fem gånger om året. Vår personal har skrivit under ett sekretessavtal och omfattas av kollektivavtal.
» S:ta Elisabeths systrar

Genomförandeplan

Som kund hos oss får de en ordinarie och en vice kontaktperson. I möjligaste mån är det kontaktpersonen eller vice kontaktperson som kommer hem till dig. Annars är det en medarbetare som ingår i ditt områdesteam. Kontaktpersonen hjälper dig med kontakten med vårdcentral eller annan vårdinrättning.

Inom de första två veckorna efter en påbörjad insats lägger du tillsammans med kontaktpersonen upp en genomförandeplan. Hur och när du vill ha dina service- och omvårdnadsinsatser genomförda. Genomförandeplanen kan läsas av din biståndshandläggare. Den uppdateras vid förändringar, annars minst två gånger om året. All dokumentation sker elektroniskt enligt de riktlinjer som gäller Stockholms stad.

 

Kvalitetsäkring

Vi strävar efter att ge en hemtjänst av högsta kvalité och att ge våra kunder ett gott och individanpassat bemötande. Därför gör vi egna uppföljningar och tar del av brukarundersökningar och rapporter från Stockholms stad.

I vårt ledningssystem ingår även rutiner för egenkontroll. Vi välkomnar förbättringsförslag, synpunkter och klagomål från kunder och närstående. Kontrollerna sammanställs en gång i månaden och diskuteras i ledningsgruppen och på våra medarbetarmöten för att undanröja risker och hitta lösningar. Återkoppling och uppföljning sker så fort som möjligt. Varje år skriver vi en verksamhetsberättelse med fokus på kvalitet.

 

Vill ni veta mera och skicka in en intresseanmälan?

Fyll i formuläret ovan till höger eller skicka ett mail till rr@josephinahemmet.se.