Föreningen Josephinahemmets vänner

Till Josephinahemmets vänner!

Ett år har gått sedan vi startade Josephinahemmets vänner.  Mycket har hänt under detta år.

Vi har idag ett 30-tal medlemmar i föreningen som med sina medlemsavgifter och gåvor stöttar ekonomiskt men också en hel del vänner som med andra insatser stöttar verksamheten.

Vi har detta år hjälpt till som ”kaffestundsvärdinnor”, ordnat kyrkkaffe en gång per månad, haft basar tillsammans med kapellförsamlingen, startat en handarbetsgrupp och gjort insatser i trädgården samt bidragit med blommor, krukväxter och diverse underhåll i huset. Tack vare lite större donationer har vi också kunnat bidra med att köpa ett enhetligt porslin och bestick till matsalen samt nya bordslampor till salongen.

Vi vill nu inbjuda gamla och nya vänner till tårtkalas på Josephinadagen torsdagen den 19 mars kl 14.30 i salongen på Josephinahemmet tillsammans med de boende och personal.

Därefter har vi årsmöte för medlemmar

 

Kallelse till årsmöte

Torsdag 19 mars 2020 kl 16-17

Plats Allmänningen  Josephinahemmet

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordf och sekr för mötet
 3. Val av justeringsperson
 4. Frågan om utlysande av årsmötet enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse och bokslut
 7. Revisionsberättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ny styrelse
 10.  Val av revisor
 11.  Fastställande av medlemsavgift  ( f n 200:-)
 12.  Verksamheten kommande år
 13.  Övriga frågor
 14.  Mötets avslutande

 

Bromma 2020 02 25

Elisabet Degen ordförande

 

Bg 5339-3021      

» elisabet.degen@telia.com