Josephinahemmets vänner

Josephinahemmets vänner är en ideell förening vars syfte är att stödja Josephinahemmets verksamhet och skapa trivsel för de boende.
Med volontärverksamhet och ekonomiska insatser vill föreningen bidra till att ”sätta guldkant på tillvaron” för de äldre.

Medlem blir man genom att sätta in minst 200kr/år på föreningens bankgiro 5339-3021.
Man kan också bli månadsgivare och då betala minst 100kr/månad.

Information om föreningens verksamhet och föreningsmöten läggs ut på Josephinahemmets hemsida och anslås på anslagstavlan i korridoren utanför S:ta Ragnhildskapellet.

Ett första föreningsmöte kommer att hållas på Josephinadagen 19 mars 2019 kl. 18.00 i salongen på Josephinahemmet.

 

Elisabet Degen
Ordförande i interimstyrelsen

» elisabet.degen@telia.com