Stiftelsen Josephinahemmet

 

Stiftelsen Josephinahemmet är en ideell och icke vinstdrivande organisation som driver dels Josephinahemmet, ett boende med hemtjänst för katolska trosbekännare. Stiftelsen erbjuder också hemtjänst åt boende, oavsett religionstillhörighet, i Josephinahemmets närområde Blackeberg, Vällingby och Hässelby. Verksamheten finansieras i huvudsak av drottning Josephinas donation samt de kommunala bidrag stiftelsen erhåller för arbetet med hemtjänsten. Stiftelsen har kollektivavtal för våra anställda.

» Josephinahemmets styrelse

 

Grundades av drottning Josephina

Josephinahemmet grundades 1873 av änkedrottning Josephina av Sverige och Norge. Drottningen kom till Sverige år 1823 som 16-åring i samband med sitt giftermål med kronprins Oscar, sedermera Oscar I. Alltsedan hemmets tillkomst har Elisabethsystrarna stått för omvårdnaden av de boende. Elisabethsystrarna har sin kommunitet i Steket numera. En syster med samma arbetsvillkor som övriga anställda fortsätter dock att arbeta på Josephinahemmet.

» Josephinahemmets historia
» S:ta Elisabeths systrar
» Josephinahemmets vänner