Förändringar avseende hemtjänsten

 

Från den 1 oktober 2020 kan alla boende på Josephinahemmet välja Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, som hemtjänstutövare. I styrelsen är vi mycket glada att kunna erbjuda denna möjlighet. Samtliga boende med biståndsbeslut har tackat ja till SVPH.

 

Förändringen innebär att Stiftelsen Josephinahemmet inte längre erbjuder hemtjänst i egen regi. Josephinahemmet som boende finns kvar och flera av personalen följer med över till SVPH vilket gjort förändringen mindre för de boende.

 

Bakgrunden till bytet av hemtjänstutövare är att Stiftelsen Josephinahemmet inte längre får bedriva någon typ av äldrevård, vare sig som vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende med hemtjänst.  Ansvariga myndigheter har funnit att modern äldrevård inte är förenlig med de förskrifter som stadfästes 1877 och som anger vad stiftelsens verksamhet utgörs av. Styrelsen ifrågasatte detta beslut, men efter domstolsprövning av ärendet står beslutet fast.