Föreningen Josephinahemmets vänner

Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen har under året på olika sätt försökt bidra till att ge de boende på Josephinahemmet en extra guldkant på tillvaron. Föreningen har kunnat göra detta med hjälp av intäkter i form av medlemsavgifter, gåvor, donationer och basarintäkter samt inte minst små och stora insatser från volontärer.

Föreningen har bidragit till fika i salongen med hembakt flera gånger per vecka, extra festligt fika vid högtider, servering av ett glas vin vid jul, påsk osv samt ordnat mingel i salongen i samband med biskopens julbesök.

Föreningen har med hjälp av en donation köpt in en storbilds-tv till filmvisning som sker varje vecka.

Föreningen har bidragit med blommor på borden i matsalen samt en del växter i salong, entré, balkonglådor och på altanen.

Föreningen har förnyat möblemanget i salong och entré.

Föreningen har bidragit med viss ersättning ( i form av exempelvis blommor eller choklad) till musikunderhållning.

Förenings volontärer har hjälpt till med underhåll av gräsmatta och rensat rabatter, hjälpt till med dekorationer till jul- påsk- och midsommarfirande.

Volontärerna har i samarbete med kapellförsamlingen ordnat adventsbasar och kyrkkaffe.

Josephinahemmets vänners handarbetsgrupp träffas varje tisdag där boende och andra har möjlighet att träffas med eller utan handarbete.

S:ta Ragnhildskören träffas varje vecka och övar i Allmänningen.

 

Blackeberg 2023 03 08

 

Elisabet Degen   ordf.                                            Birgitta Magnusson   sekr.

________________________________________________________________________________________________________

 

Till Josephinahemmets vänner!

 

Josephinahemmets vänner är en volontärförening som på olika sätt – ekonomiskt och med volontärinsatser – stöttar verksamheten på Josephinahemmet.

Som exempel kan nämnas inköp av blommor till salong och matsal, handarbetsgrupp, kaffebröd till eftermiddagsfika, trädgårdsarbete m.m.

Fler medlemmar och även volontärer är välkomna

 

Bromma 2022-11-01

 

Elisabet Degen

ordförande

elisabet.degen@telia.com

Josephinahemmets vänners bankgiro 5339-3021