Föreningen Josephinahemmets vänner

Till Josephinahemmets vänner!

 

Josephinahemmets vänner är en volontärförening som på olika sätt – ekonomiskt och med volontärinsatser – stöttar verksamheten på Josephinahemmet.

Som exempel kan nämnas inköp av blommor till salong och matsal, handarbetsgrupp, kaffebröd till eftermiddagsfika, trädgårdsarbete m.m.

Fler medlemmar och även volontärer är välkomna

 

Bromma 2022-11-01

 

Elisabet Degen

ordförande

elisabet.degen@telia.com

 

Josephinahemmets vänners bankgiro 5339-3021