Stiftelsen Josephinahemmet

 

Stiftelsen Josephinahemmet är en ideell och icke vinstdrivande organisation som driver dels Josephinahemmet, ett boende för katolska trosbekännare. Verksamheten finansieras i huvudsak av drottning Josephinas donation. Stiftelsen har kollektivavtal för våra anställda.

» Josephinahemmets styrelse

 

Grundades av drottning Josephina

Josephinahemmet grundades 1873 av änkedrottning Josephina av Sverige och Norge. Drottningen kom till Sverige år 1823 som 16-åring i samband med sitt giftermål med kronprins Oscar, sedermera Oscar I. Alltsedan hemmets tillkomst har Elisabethsystrarna stått för omvårdnaden av de boende. Elisabethsystrarna har sin kommunitet i Steket numera. En syster med samma arbetsvillkor som övriga anställda fortsätter dock att arbeta på Josephinahemmet.

» Josephinahemmets historia
» S:ta Elisabeths systrar
» Josephinahemmets vänner